Förändringar i eget kapital

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital      
kSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01 1 232 27 621 −2 964 −8 723 17 166
Omföring föregående års resultat     −8 723 8 723 0
Periodens resultat       −14 035 −14 035
Transaktioner med aktieägare          
Nyemission 369 38 425     38 794
Emissionskostnader   −2 290     −2 290
Utgående eget kapital 2020-09-30 1 601 63 756 −11 687 −14 035 39 635
           
           
Ingående eget kapital 2020-01-01 1 232 27 621 −2 964 −8 723 17 166
Omföring föregående års resultat     −8 723 8 723 0
Årets resultat       −17 289 −17 289
Transaktioner med aktieägare          
Nyemission 369 38 425     38 794
Emissionskostnader   −2 290     −2 290
Utgående eget kapital 2020-12-31 1 601 63 756 −11 687 −17 289 36 381
           
           
Ingående eget kapital 2021-01-01 1 601 63 756 −11 687 −17 289 36 381
Omföring föregående års resultat     −17 289 17 289 0
Periodens resultat       −14 686 −14 686
Transaktioner med aktieägare          
Nyemission (LTI 2018/21) 33 2 167     2 200
Nyemissionskostnader   −55     −55
Teckningsoptioner   213     213
Aktierelaterade ersättningar     86   86
Utgående eget kapital 2021-06-30 1 634 66 081 −28 890 −14 686 24 139
           
           
           
           
           
           
           
           
Senast uppdaterad: 2022-03-01 12:59:35 av Alexander Paziraei