Förväntad framtida utveckling 

Bolagets målsättningar för år 2021, som tidigare kommunicerats:

  • Ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner
  • Presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning (fill and finish) av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan
  • Utöka sina internationella samarbeten
  • Hålla fortsatt högt tempo på den egna forsknings- och utvecklingsverksamheten med syfte att generera nya data som kan ligga till grund för ytterligare patentansökningar
  • Utökad processutveckling för att anpassa tekniken till industriell produktion
  • Ansöka om anslag
  • Fortsätta att anställa för att ytterligare stärka bolagets möjlighet att leverera på uppsatta målsättningar

Licensavtal

Baserat på de samarbetsavtal som ingåtts och de positiva dialoger som förs med etablerade aktörer på marknaden, är det Ziccums målsättning att under 2021 omsätta detta till minst ett licensavtal på kommersiella villkor.

Produktionsanläggning

Under 2020 har Ziccum genomfört en konceptstudie tillsammans med KeyPlants AB baserat på deras modulsystem. Denna studie visade på flera fördelar med Ziccums teknologi i jämförelse med (traditionell) frystorkning;

80% lägre elförbrukning
65% lägre rörelsekostnader (OPEX)
50% lägre investeringskostnader (CAPEX)

Konceptstudien har blivit mycket väl mottagen av industrin och olika aktörer inom vaccinationsområdet. Genom att etablera en anläggning för fyllning och slutförpackning (fill and finish) kan Ziccums erbjudande till industriella aktörer och slutkunder av vacciner förtydligas. Bolagets affärsmodell och intäktsmöjligheter kan väsentligt utökas genom att kunna ta en större del av värdekedjan. 

Internationella samarbeten

En nyckel för framgång är att tillse att vaccinmarknadens aktörer känner till och förstår att Ziccums teknologi kan utveckla nya beredningsformer som är mindre beroende av kylkedjan. På så sätt kan dessa organisationer sätta krav och driva på etablerade vaccinproducenter till ett förändringsarbete för att leverera temperaturstabila vaccin. Målet är att ingå minst ett formellt samarbete under 2021.

Patent

Det är Bolagets ambition att även fortsättningsvis ha hög takt på den egna forskning- och utvecklingsverksamheten med syfte att generera nya data som kan ligga till grund för ytterligare patentansökningar avseende i första hand fler typer av vacciner. Här kommer vi även under 2021 att fortsätta vårt arbete med AMU, Aix-Marseille Universitet, som har stor tillgång och bred kunskap om olika virus och vacciner.

 

Processutveckling

Ziccum lägger stor vikt vid att utveckla processer av temperaturstabila vacciner och anpassa tekniken för industriell produktion, detta i sin tur med syfte att effektivisera pågående och kommande samarbetsdiskussioner med industriella partners. Projektet innefattar att öka produktionskapaciteten och att automatisera hanteringen av systemet och processer samt anpassa till myndighetskontrollerad vaccinproduktion.

Anslagsansökningar

Vaccinmarknaden erbjuder ett antal olika möjligheter att erhålla olika former av anslag. Ziccum kommer att göra ansökningar av sådana anslag som bolaget bedömer ligger i Ziccums intresse och möjlighet att erhålla.

Organisationsutveckling

Fortsättningsvis kommer vi att ha ett stort behov av att anställa kompetent och erfaren personal för att ytterligare stärka bolagets möjlighet att leverera på uppsatta målsättningar.

 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:45:08 av Alexander Paziraei