ZICCUM

Årsredovisning 2021

Frida Web

Förnyat fokus på partnerskap för att förändra och förbättra framtidens vacciner

Ziccum utvecklar ett processteg i en ny produktionsmetod för biologiska läkemedel och vacciner. Bolagets affärsmodell bygger på att ingå strategiska samarbeten och licensavtal för att industrialisera och kommersialisera teknologin. För att bli en attraktiv partner till stora bolag är solida data som verifierar teknologins potential och kapacitet en absolut förutsättning. En central del i Ziccums affärsmodell är att ingå tidiga utvärderingsavtal med stora bolag och erbjuda potentiella partners möjligheten att utvärdera LaminarPace i specifika utvecklingsprojekt.

VISION

Ziccums vision är att höja vaccinationsgraden och bidra till en jämställd fördelning av vaccin världen över. Detta kan möjliggöras av ökad vaccinproduktion och förenklad distribution genom att minimera beroendet av dyra och energiintensiva kyl- och fryskedjor.

40
%

Global målsättning 2021 för vaccinationsgrad mot covid-19

46
%

av världens länder lyckades inte nå det globala vaccinationsmålet för 2021

70
%

Global målsättning per sista juni 2022 för vaccinationsgrad mot covid-19

6
X

antal gånger vaccinationstakten måste öka i Afrika för att nå vaccinationsmålet för halvåret 2022

ZICCUM I KORTHET

Ziccums patenterade teknologi LaminarPace lufttorkar flytande vaccin till ett temperaturstabilt pulvervaccin. Innan vaccinet ska administreras blandas pulvervaccinet med vätska och injiceras på samma vis som ett vaccin i flytande form.

LaminarPace-tekniken är skonsam och lufttorkningen sker i rumstemperatur, vilket resulterar i att pulvervaccinet blir temperaturstabilt. Det innebär att vaccinet kan transporteras och förvaras i rumstemperatur, till skillnad mot dagens vacciner som kräver logistik med en obruten frys- eller kylkedja.

NO ONE IS SAFE UNTIL EVERYONE IS SAFE

Problematiken inom vaccinindustrin har blivit omöjlig att blunda för. Utveckling av nya vaccin kan gå fort och vara lyckosam - men bristen på produktionskapacitet och logistikproblem kvarstår. Produktionsanläggningar med Ziccums patenterade LaminarPace-teknologi som framställer temperaturstabila pulvervaccin är en lösning på detta.