Intygande

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 24 mars 2022 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28 april 2022.

 

Lund den 24 mars 2022

 

 

 

Fredrik Sjövall

Andreas Pettersson Rohman

Mattias Münnich

Ordförande

Ledamot

Ledamot

 

 

 

Kristian Kierkegaard

Mikaela Bruhammar

Frida Hjelmberg

Ledamot

Ledamot

Verkställande direktör

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 mars 2022

Ernst & Young AB

 

 

Stefan Svensson

Auktoriserad revisor

Senast uppdaterad: 2022-03-07 13:19:28 av Frida Hjelmberg