ZICCUM AB (publ)

Årsredovisning 2022

DSC 9005 3

Att skapa en stark industriposition på en kraftigt växande marknad

Året som gått (eller de senaste åtta månaderna för min del) har varit en glädjande tid för Ziccum, då bolaget har tagit rejäla kliv mot en position som förstklassig leverantör av banbrytande teknik till den internationella läkemedelsindustrin, där utveckling av termostabila vacciner är synnerligen önskvärt.

Projektportfölj

Ziccums pipeline av samarbeten återges i översikten nedan. Översikten ger en generell bild av de viktiga stegen mot önskad kommersialisering via licensieringsavtal, där LaminarPace-tekniken licensieras ut för specifika tillämpningar, samt aktuell status för varje projekt. Varje specifikt projekt kan gå igenom alternativa eller ytterligare steg, och tidsramarna varierar mycket beroende på erhållna resultat och motpartens preferenser.

Läkemedelsutveckling omges i regel av strikt sekretess, och vissa samarbeten anges därför utan namnet på den aktuella partnern, till dess att namnet kan offentliggöras.

Bolaget befinner sig också i ett tidigare skede av dialog med flera andra motparter som en del av sin kontinuerliga affärsutveckling.

POQ422NY

ZICCUM I KORTHET

Ziccum utvecklar LaminarPace, en unik metod för torkning av biologiska läkemedel och vacciner i rumstemperatur. Metoden bygger på massöverföring istället för värmeöverföring. Tekniken licensieras ut till utvecklare och tillverkare av vaccin och biologiska läkemedel inom den globala läkemedelsindustrin.

Genom att minska den stress som den aktiva substansen utsätts för under torkningen erbjuder LaminarPace en unik möjlighet att ta fram termostabila biologiska läkemedel med partikel-teknologi i en torr pulverberedning. Dessa är enkla att hantera och transportera och lämpar sig utmärkt för nya administreringssätt. Tekniken har framgångsrikt tillämpats på mRNA, peptider, proteiner, antikroppar, lipider och enzymer, samt på hjälpämnen och adjuvanter, och lämpar sig väl för industriell tillämpning.

Eurostars-anslag på
10
mSEK

har blivit tilldelat LaPaSim-projektet som utvecklar en digital tvilling av LaminarPace genom 3D-modellering

Ziccum deltog
24-26
januari

på mRNA-based Therapeutics Summit i Berlin