Intygande

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 17 februari 2023 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 20 juni 2023.

 

Lund den 17 februari 2023

 

 

 

 

 

Fredrik Sjövall

Andreas Pettersson Rohman

Mikaela Bruhammar

Ordförande

Ledamot

Ledamot

 

 

 

 

 

Christina Herder

Martina Banyay

Ann Gidner

Ledamot

Ledamot

Verkställande direktör

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 februari 2023

Ernst & Young AB

 

 

 

Stefan Svensson

Auktoriserad revisor

Senast uppdaterad: 2023-02-13 12:50:47 av Frida Hjelmberg