Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2023: 27 april 2023

Årsstämma: 20 juni 2023

Delårsrapport Q2 2023: 18 juli 2023

 

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 20 juni 2023 i Lund.

Kallelse kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande

och kungöras i Post och Inrikes Tidningar samt publiceras

på Ziccums hemsida www.ziccum.com

Senast uppdaterad: 2023-02-13 14:14:00 av Johan Wedin