Aktien

Per den 1 januari 2022 uppgick totala antalet aktier till 11 006 056 och på balansdagen den 31 dec 2022 uppgick totala antalet aktier till 13 806 142. Ökningen på 2 800 086 tillkom vid den riktade nyemission som bolaget initierade i december 2021.

Samtliga aktier har röstetal 1.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2022.

Aktieägare 2022-12-31

Namn Antal aktier Aktiekapital Röster
Försäkrings AB, Avanza Pension 879 145 6,4 % 6,4 %
Göran Conradson 760 738 5,5 % 5,5 %
William Lithander 600 000 4,3 % 4,3 %
Tigerstaden AS 427 991 3,1 % 3,1 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 336 164 2,4 % 2,4 %
Viskär AB 220 000 1,6 % 1,6 %
Övriga aktieägare 10 582 104 76,6 % 76,6 %
Totalt 13 806 142 100 % 100 %

Aktiekursen

Ziccum AB registrerades som publikt bolag av Bolagsverket 2018-05-31.

Ziccums aktier noterades på Spotlight Stock Markets den 25 oktober 2018.

Aktiens stängningskurs på första handelsdagen uppgick till 5,90 SEK.

Ziccum genomförde ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market den 1 december 2020.

Aktiens stängningskurs den 31 december 2022 uppgick till 2,48 SEK.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-02-07 10:41:29 av Frida Hjelmberg