Förväntad framtida utveckling

Bolagets övergripande målsättning är att ingå ett eller flera licensavtal för att industrialisera och kommersialisera teknologin i samarbete med ett eller flera större läkemedelsbolag.

Vägen till licensavtal går via utvärderingsavtal där LaminarPace funktionalitet och kapacitet utvärderas tillsammans med en partner. Vid lyckade försök är ambitionen att gå vidare till förhandling om licens till teknologin. I första hand för ett specifikt projekt eller vaccin.

En förutsättning för att vara en relevant och attraktiv licenspartner är att kunna beskriva hur en industriell version av LaminarPace kan se ut och troliggöra att teknologin är lämpad för uppskalning och GMP produktion. Därför bedriver Ziccum egna utvecklingsprojekt där viktiga komponenter i LaminarPace utvecklas och anpassas för industriella krav.

Ett tredje prioriterat område är ansökningar om extern och icke-utspädande finansieringför vidareutveckling av teknologin. Ziccum bevakar aktivt utlysningar som passar Bolagets verksamhetsområde och tekniska fas.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:14:20 av Frida Hjelmberg