Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2022: 27 april 2022

Årsstämma: 28 april 2022

Delårsrapport Q2 2022: 23 augusti 2022

Delårsrapport Q3 2022: 27 oktober 2022

 

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 28 april 2022 i Lund.

Kallelse kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande och kungöras i Post och Inrikes Tidningar samt publiceras på Ziccums hemsida www.ziccum.se

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-07 14:13:50 av Alexander Paziraei