Förändringar i eget kapital

Ladda ned Excel

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital            
kSEK Aktie-kapital Överkurs-fond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt eget kapital      
Ingående eget kapital 2021-01-01 1 601 63 756 −11 687 −17 289 36 381      
Omföring föregående års resultat     −17 289 17 289 0      
Periodens resultat       −21 136 −21 136      
Transaktioner med aktieägare                
Nyemission (LTI 2018/21) 33 2 167     2 200      
Nyemissionskostnader   −55     −55      
Teckningsoptioner   213     213      
Pågående nyemission 200 12 998     13 198      
Nyemissionskostnader pågående nyemission   −1 179     −1 179      
Aktierelaterade ersättningar     109   109      
Utgående eget kapital 2021-12-31 1 834 77 900 −28 867 −21 136 29 731      
                 
Ingående eget kapital 2022-01-01 1 834 77 900 −28 867 −21 136 29 731      
Omföring föregående års resultat     −21 136 21 136 0      
Periodens resultat       −6 285 −6 285      
Transaktioner med aktieägare                
Nyemission 467 27 584     28 051      
Nyemissionskostnader   −53     −53      
Aktierelaterade ersättningar     20   20      
Utgående eget kapital 2022-03-31 2 301 105 431 −49 983 −6 285 51 464      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Senast uppdaterad: 2022-04-11 13:24:48 av Alexander Paziraei