ZICCUM

Delårsrapport Q1 2022

Frida Hjemberg

Förnyat fokus

Detta blir min sista summering som tillförordnad VD innan Ann Gidner tillträder som Ziccums nye VD den 9 maj. Jag ser fram emot att återvända och fokusera fullt ut på min roll som CFO efter att ha tagit Ziccum genom ett produktivt kvartal med förnyat fokus som jag tror kommer att ligga till grund för stark affärsutveckling framåt.

VISION

Ziccums vision är att höja vaccinationsgraden och bidra till en jämställd fördelning av vaccin världen över. Detta kan möjliggöras av ökad vaccinproduktion och förenklad distribution genom att minimera beroendet av dyra och energiintensiva kyl- och fryskedjor.

500
miljoner

bekräftade fall av covid-19 har rapporterats till WHO

6
miljoner

dödsfall har rapporterats till WHO

15
%

av människor i låginkomstländer har mottagit åtminstone en dos av covid-19 vaccin

14
biljoner USD

kostnaden till följd av covid-19 för världens ekonomier fram till jan 2022 enligt IMF

ZICCUM I KORTHET

Ziccums patenterade teknologi LaminarPace lufttorkar flytande vaccin till ett temperaturstabilt pulvervaccin. Innan vaccinet ska administreras blandas pulvervaccinet med vätska och injiceras på samma vis som ett vaccin i flytande form.

LaminarPace-tekniken är skonsam och lufttorkningen sker i rumstemperatur, vilket resulterar i att pulvervaccinet blir temperaturstabilt. Det innebär att vaccinet kan transporteras och förvaras i rumstemperatur, till skillnad mot dagens vacciner som kräver logistik med en obruten frys- eller kylkedja.

NO ONE IS SAFE UNTIL EVERYONE IS SAFE

Problematiken inom vaccinindustrin har blivit omöjlig att blunda för. Utveckling av nya vaccin kan gå fort och vara lyckosam - men bristen på produktionskapacitet och logistikproblem kvarstår. Produktionsanläggningar med Ziccums patenterade LaminarPace-teknologi som framställer temperaturstabila pulvervaccin är en lösning på detta.