VD har ordet

Detta blir min sista summering som tillförordnad VD innan Ann Gidner tillträder som Ziccums nya VD den 9 maj. Jag ser fram emot att återvända och fokusera fullt ut på min roll som CFO efter att ha tagit Ziccum genom ett produktivt kvartal med förnyat fokus som jag tror kommer att ligga till grund för stark affärsutveckling framåt.

 Tillsammans med vår utvecklingschef Anna Lönn, en engagerad ordförande och proaktiva styrelseledamöter har vi under kvartalet arbetat intensivt med att se över bolagets affärsutveckling och strategiska fokus. Den 3 mars släppte vi en uppdatering av våra strategiska mål som bekräftar vår affärsmodell men också förtydligar våra prioriteringar.

Under veckan som ledde fram till denna Q1-rapport har vi förtydligat detta ytterligare genom att presentera uppdateringar avseende strategiska och operativa initiativ, och hur de utgör en stark bas för framtida tillväxt. Dessa fokusområden är:

  1. FOKUS PÅ TRE VACCINPLATTFORMAR

Under 2022 – 2023 kommer Ziccum att fokusera på tre viktiga vaccinplattformar: Adenovirus, Proteinbaserade adjuvansvacciner och mRNA/LNP. Just mRNA/LNP är ett område vi tror otroligt mycket på. Den globala trenden och marknadsdynamiken inom detta specifika område är också extremt spännande och potentialen enorm. 

  1. STRATEGISKA INVESTERINGAR I LAB OCH UTRUSTNING

Vi har gjort strategiska investeringar som inkluderar ett nytt cell-labb som kommer att möjliggöra in vitro-studier av viktiga biologiska egenskaper och ge specifika fördelar i utvecklingen av mRNA/LNP. Vi har också slutfört investeringen och installationen av mikrofluidik-systemet, 'Ignite' NanoAssemblr, som kommer att göra det möjligt för oss att generera vårt eget mRNA/LNP-material i FoU-skala.

  1. NOGA UTVALDA UTVECKLINGSPROJEKT

För att stödja Ziccums nya strategiska fokus har vi valt ut ett antal prioriterade utvecklingsprojekt för LaminarPace-systemet. Några av projekten är pågående, och några har nyligen avslutats. Exempel på detta är bland annat en ny powder collector, introduktion av kväve (N2) som torkningsgas samt nebulisator- och membranutveckling.   

Dessa prioriterade områden i kombination med en engagerad och dedikerad organisation kommer att leda vägen i LaminarPaces utveckling mot kommersiella partnerskap, och i förlängningen myndighetskontrollerad industriell tillverkning. 

Sammanfattningsvis vill jag betona vikten av "förnyat fokus" som vägen framåt för Ziccum. Jag tror att med de nya mer fokuserade strategier och mål som utvecklats under det här kvartalet, och med Ann Gidner som ny VD, är vi nu i en stark position för att skapa nya partnerskap och värde för oss själva, våra kunder och våra aktieägare.

Lund den 28 april 2022,

Frida Hjelmberg, tf VD

Senast uppdaterad: 2022-04-28 08:44:07 av Frida Hjelmberg