Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2021: 28 oktober 2021 

Bokslutskommunike 2021: 17 februari 2022

Årsredovisning 2021: 24 mars 2022

Delårsrapport Q1 2022: 27 april 2022

 

Senast uppdaterad: 2022-03-02 16:21:28 av Alexander Paziraei