Not 8 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
kSEK    
Förfall till betalning inom ett år 571 0
Förfall till betalning mellan två och fem år 1 429 2 000
Summa 2 000 2 000