Noter till resultat- och balansräkning

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

  • Den 18 januari meddelade Ziccum att bolaget kommer att delta i mRNA Therapeutics Summit i Berlin den 24–26 januari, det ledande eventet för expertis inom mRNA-innovation i Europa. Där kommer VD Ann Gidner att presentera LaminarPace vid en programpunkt med titeln LaminarPace: a novel unit operation successfully drying mRNA/LNP by mass transfer för en åhörarskara bestående av seniora beslutsfattare, forskare och viktiga opinionsledare från läkemedelsindustrin.
  • Den 23 januari meddelade Ziccum att bolaget har lämnat in en intresseanmälan som svar på CEPIs inbjudan att lämna projektförslag för finansiering av innovationer som förbättrar termostabiliteten hos vaccin. Det var under 2022 som CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness) bjöd in aktörer som utvecklar innovativ teknik för att förbättra termostabiliteten hos vaccin till att ansöka om finansieringsmöjligheter.