Not 3 Patent, licenser & liknande rättigheter

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, tkr 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 646 1 646
Årets inköp - -
Totalt anskaffningsvärde 1 646 1 646
Ingående ackumulerade avskrivningar -833 -625
Årets avskrivningar -208 -208
Totalt ackumulerade avskrivningar -1 041 -833
Redovisat värde vid årets slut 604 813